GUOJI ZUOXUAN
国 际 左 旋

   


 

 

 使
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

反复观想看听 加强任脉和督脉运行 对于强身健体有着重要意义

如有养生健康单位需要使用可以联系左旋通过协商提供完整方法

 

左旋论创意:

创意就是创新,破旧立新,不断打破陈旧的观念,按照客观规律,去改变违背客观事物的东西,使世界事物不断顺应客观规律。在改造客观世界的同时,不断改造主观世界,使人类不断认识世界,按照客观规律去建设客观世界。

 

 

 

 

返回国际左旋